DNHS INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2015 roku, jako pierwsza ze spółek zależnych w Grupie DNHS. Jej utworzenie było konsekwencją prowadzonej przez Zarząd polityki dywersyfikacji działalności firmy i zamiaru realizacji zróżnicowanych projektów inwestycyjno – finansowych.

Decyzja o powołaniu tej spółki celowej spotkała się z życzliwym odbiorem zarówno ze strony współpracujących instytucji finansowych, jak i firm, którym ten rodzaj działalności jest dedykowany.

DANE SPÓŁKI

Nazwa: DNHS INVEST Sp. z o.o.
Adres: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
REGON: 363185662
NIP: 9552383788
Nr KRS: 0000590428
Kapitał zakładowy: 22.000,00 zł