Spółka, której siedziba mieści się w Szczecinie działa na rynku polskim od 1994 roku. Została założona jako przedstawicielstwo firmy norweskiej. W wyniku zmian własnościowych w 2000 roku spółka stała podmiotem ze 100% udziałem kapitału polskiego. 

 

W początkowym okresie swojej działalności firma koncentrowała się na imporcie ryb pelagicznych z Norwegii i innych krajów skandynawskich.

Ustabilizowana pozycja rynkowa oraz nawiązanie wielu nowych kontaktów handlowych pozwoliły DNHS na znaczące rozszerzenie asortymentu. Obecnie firma sprowadza oprócz ryb pelagicznych różne gatunki ryb białych oraz owoce morza ze wszystkich kluczowych dla branży rybnej krajów.

Większość oferowanych produktów jest sprzedawana na rynku polskim, pozostała część trafia na inne rynki, głównie w Europie Wschodniej.

Od wielu lat DNHS konsekwentnie realizuje politykę dywersyfikacji swojej działalności. Stabilność finansowa i organizacyjna oraz zdobyte doświadczenie pozwalają spółce na angażowanie się w nowe projekty. Zróżnicowany ich charakter przyczynił się do powstania kolejnych spółek, które funkcjonują obecnie jako jedna grupa – Grupa DNHS.

DANE SPÓŁKI 

 

Nazwa: DNHS PUZIA KONARZEWSKI Sp. k.
Adres: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
REGON: 810626416
NIP: 8511003280
Nr KRS: 0000536350

–>