Wieloletnia, stabilna działalność spółki, jej mocna pozycja rynkowa oraz rekomendacje współpracujących instytucji finansowych przyczyniły się do zaangażowania DNHS w szereg projektów o charakterze inwestycyjnym. Potencjalni partnerzy mają możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia osób zarządzających spółką, z jej potencjału organizacyjnego i finansowego, jak również elastycznego i indywidualnego podejścia do poszczególnych projektów.

Zrealizowane projekty inwestycyjne dotyczą firm działających w różnych obszarach gospodarki, począwszy od branży medycznej poprzez budowlaną, transportową, jak i w obszarze nowych technologii. Spółka wspiera m.in. projekty wykupu menedżerskiego (MBO), wdrożenia i komercjalizację nowych rozwiązań technologicznych popartych zarejestrowanymi prawami patentowymi, angażuje się również kapitałowo i organizacyjne w firmy typu start-up, a także udziela krótko- i średnioterminowych pożyczek na rozwój.

Wspieramy projekty wykupu menedżerskiego (MBO), wdrożenia i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych, angażujemy się w firmy typu start-up, udzielamy wsparcia finanowego.