DNHS PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Spółka została powołana w 2017 roku w celu realizacji projektu komercjalizacji nieruchomości gruntowej położonej przy Rondzie Hakena w Szczecinie. Projekt ten zakłada wybudowanie m.in. parku handlowego w sąsiedztwie nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Powstaną tam również obiekty o charakterze usługowo-gastronomicznym, w tym stacja benzynowa zlokalizowana bezpośrednio przy planowanej obwodnicy Przecławia w kierunku przejścia granicznego w Kołbaskowie oraz drogi ekspresowej S3.

Więcej na:
www.rondo-hakena.pl

DANE SPÓŁKI

Nazwa: DNHS PARK Sp. z o.o. Sp. K.
Adres: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
REGON: 366380909
NIP: 9552383788
Nr KRS: 0000659664


KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Nazwa: DNHS PARK Sp. z o.o.
Adres: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
REGON: 366353723
NIP: 9552413609
Nr KRS: 0000658467
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł